Tagasi

Linotype mudel 4b (seerianumber 9052) valmistati 1926. aastal Saksamaal Berliinis. TYPAsse jõudis ta aga 2020. aasta alguses annetusena - täname annetajat, Leipzigi raamatu- ja graafikakeskuse Buchdrucklabori ningTyporamat ja Büroodisaini, kes aitasid kaasa masina transpordile. Linotüüp (inglise keeles Linotype, tuleb väljendist line-of-type) on reavalamismasin, mille lõppsaaduseks on tinast tekstiread. Masina ülaosas on magasin, milles on sadu kitsastesse pesadesse paigutatud tähematriitse. Kui masinladuja vajutab kalviatuurile, kukub vastava tähemärgi matriits kogujasse. Kui tekstirida matriitsidest valmis laotud, liigub see valamiskatla ette, kus toimub sulatinast tekstirea valamine. Saadud tinarida kasutatakse hiljem trükkimiseks. Linotüüpe kasutati terve 20. sajandi vältel raamatu- ja ajalehetekstide ladumiseks, Eestis veel isegi 1990. aastatel.

TYPA giid ja varahoidja Kristiin tutvustab linotüüpi:

“Ottmar Mergenthaleri 19. sajandil leiutatud linotüüp ehk realadumismasin hõlbustas trükkimist märkimisväärselt. Linotüüp valmistab tähevormide ehk matriitside abil sulatinast kirjaridu, seega ei pidanud trükkimiseks tekste enam üksikutest metalltähtedest käsitsi kokku laduma. Masinladumine oli käsiladumisest oluliselt kiirem. 1937. aasta Postimehes reklaamitakse, et Postimehe neli linotüüpi teevad ära lausa 96 käsiladuja töö. 1933. aasta Järva Teatajast pärineb jällegi tore lugu sellest, kuidas trükkalid mõnikord tinakatelt elektripliidina kasutasid ja sulatinale praekausi soojenema panid.

Linotüübi tööpõhimõttest aru saamine ja külastajatele selgitamine oli mulle alguses keeruline. Lootsin, et kui masinal ise kirjarea laon, küll siis taipama hakkan, kuid kõik käis nii kiiresti, et ma ei jõudnudki jälgida, kuidas ta täpselt töötab. Segaduses olles võtsin ka kohe valminud tulikuuma sulametallist kirjarea endale pihku. Teisel katsel pani mu kolleeg ja kogenud masinladuja Jörgen pärast iga liigutust linotüübi pausile ja selgitas, kuhu nüüd täpselt tähevormid ehk matriitsid liikuma hakkavad. Märkasin palju põnevaid detaile – linotüübi klaviatuuril on vasakul väiketähtedes tähestik, keskel sümbolid ning paremal suurtähtedes tähestik. Pärast ladumist oskab masin matriitsid hammastiku järgi jälle oma õigele kohale tagasi seada, et neid siis juba järgmise rea ladumisel taas kasutada saaks.“

Kui soovid toetada TYPA tegevusi trükipärandi säilitamisel ja tutvustamisel, saad seda teha, adopteerides mõne meie masina. Adopteeritud masin jääb ikka oma kohale TYPAs, ent saab endale rinda kuldse sildi hea toetaja nimega ning värske kasuvanem vaba pääsme muuseumisse adopteerimisperioodi jooksul.

Kui soovid toetada TYPA tegevusi trükipärandi säilitamisel ja tutvustamisel, saad seda teha, adopteerides mõne meie masina. Linotüübi aastane adopteerimistasu on 125 €. Adopteeritud masin jääb ikka oma kohale TYPAs, ent saab endale rinda kuldse sildi hea toetaja nimega ning värske kasuvanem vaba pääsme muuseumisse adopteerimisperioodi jooksul.

Saatke seadme adopteerimisesoov ja me võtame teiega täpsemalt ühendust, kuidas saate meid toetada.

    Saada