TYPA tegevusi rahastavad osaliselt tegevustoetusega Kultuuriministeerium ja Tartu Linnavalitsus, projektipõhiselt Eesti Kultuurkapital, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus jt. Oluline osa TYPA eelarvest koosneb omatuludest. Kuid TYPAt ei oleks väga paljude toetajate, annetajate ja kaasamõtlejateta. Täname siinkohas järgmisi inimesi ja ettevõtteid, kes on ühel või teisel viisil ühisesse eesmärki panustanud.

                                                                                                     

Anne ja Aire Aland; Jürgen Alliksaar; Mart Anderson, Anna Aret; Anu-Li, Oliver ja Mia Leena Aruvald; Eve Eesmaa; Kärt Einasto; Arnold, Egert ja Hele Everaus; Vaike Hang; Heli Hinto; Irina ja Nikita Ivanov; Jürgen Jacobsen; Helle-Mall Jürison; Jaan Kaplinski; Maria Karolin; Ingrid ja Sten Kasak; Ann Kraut; Kalli Kukk; Mari-Liis Leis; Tõnu Liias; Esper Linask; Daniel Mellis; Aarne Mesikäpp; Tõnis Mets; Jaan Muna; Ants ja Tiia Mõrd; Pirjo Mõttus; Aaren Pillesaar: Piia Põldmaa; Tiina Põllu ja Thomas Hoffman; Sirje Põder; Krista Roosi; Lehti Saag; Silvi Salupere; Liina Siib; Tõnu Selirand; Robyn Smith, Janek Sonn; Tõnu Soosõrv; Peeter Sotnik; Tiina Tamm; Tiina Tammeorg; Siiri Telling; Ants Truus; Tõnu Runnel; Berk Vaher ja Katre Kikas; Liisi Toom; Michael Walsh; lisaks mitmed erinevad anonüümseks jääda soovivad isikud.

Muuseum osaleb projektis Erasmus+ Euroopa Vabatahtlik Teenistus, mida rahastab SA Archimedese noorteagentuur.

Lisaks osaleme veel paljudes projektides koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga, Kõrgema Kunstikooliga Pallas, Prima Vista festivaliga, Tartu 2024-ga, Tartu Kunstikooliga, Tartu Lastekunstikooliga, Tartu Ülikooliga ja Tartu Loodusmajaga.

Muuseumi saab toetada annetustega, rahaliselt või vabatahtliku tööga. Võta meiega ühendust typa@typa.ee ja arutame võimaluste üle.