Sõnas TYPA saavad kokku tüpograafia ja paberikunst. Sõnaga „ruum“ saab aga tähisrada väga erinevaid ruume. Lisaks sellele, et see märgib ruume, milles tegutsevad nii paberi- kui trükimuuseum, on väga oluline märgata meie ümber olevat maailmaruumi ja igas ühes olevat siseruumi. On olemas veel mänguruum ja õnneks ka kasvuruum.

TYPA ruumikool on kooliaasta vältel kestev kunstiring 7–13-aastastele. Tegevused, mis toimuvad esmaspäeviti kell 16.30–18.00, on eelkõige seotud meie majas olevate võimalustega: paberikunst, paberi valmistamine, trükkimine, köitmine, graafika jm.

Rõhk on käelisel tegevusel, mängul, mõttetegevusel, valikute tegemise võimaldamisel. Tutvust teeme nii esemete disaini ja valmistamise kui ka abstraktsete ülesannetega. Tutvume erinevate materjalidega, mängime vormidega, analüüsime ja esitleme tehtut. Laste soovil ka maalime ja joonistame pisut.

Millalesmaspäeviti kell 16.30–18.00
Kellelelapsed vanuses 7–13 aastat
Hind17 € kuus

Registreerimine: ruumikool@typa.ee